Der findes 2 forskellige slags ligtorne.

Hård ligtorn (clavus)
Fortykkede og små hårde hudområder kan opstå over alt på foden, hvor der opstår unormalt tryk eller en uhensigtsmæssig friktion. De mest almindelige steder er omkring hælen, under forfoden, ovenpå, på spidsen eller på siden af tæerne samt i neglesiderne især på storetæerne.
Fjerner man det uhensigtsmæssige tryk fra det udsatte område vil den hårde hud forsvinde af sig selv igen.
Hvis man derimod forsat udsætter fødderne/tæerne for tryk, vil den hårde hud kunne udvikle sig til en lille tyk plade af hård hud (ca som på faconen på en rosentorn), der vil trykke ned i dybden og på den måde give smerter dybt inde ved knoglen. En ligtorn er smertefuld, når man har sko på og er i bevægelse, eller ved pres fra dynen.

Blød ligtorn (clavus molle)
Fortykkede og små bløde hudområder kan opstå imellem tæerne. De opstår ved unormalt tryk eller en uhensigtsmæssig tåstilling. De mest almindelige steder er på toppunketeller midten af de små knogler på 2., 3. og 4. tå. (ikke på ydersiden af lille- og storetå).
Det kan være svært at fjerne det uhensigtsmæssige tryk, hvis det er pga. skader (fx efter en ulykke) på tæerne. Er det derimod opstået pga. af tryk fra fodtøj, vil ligtornen forsvinde , når man ikke bruger denne model skolængere.
Ligesom med en hård ligtorn kan et forsat tryk dog få den bløde fortykkede hud til at udvikle sig til en lille tyk plade, der vil trykke ned i dybden og give smerter dybt inde ved knoglen. En clavus molle er meget smertefuld, og den kan godt give smerter, selv om man er i ro og ikke har sko på.